βροκός

βροκός
Grammatical information: adj.
Meaning: μωρός, Ἔλληνες H.; βρόκων ἀμαθής, ἀπαίδευτος, οἷον βόσκημα H.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: DELG refers to βρόκοι ἀττέλεβοι and considers "un emploi plaisant". I rather think of an accidental homonym. Fur. 145 suggests πρόκον ἠλίθιον H. (much more doubtful Lat. bargus `sine ingenio').

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.